Môj účet

Žiadne produkty v košíku.

Referencie 
a modelové riešenia

Pozrite si niekoľko príkladov, ako sme našim klientom pomohli naplniť ich potreby a požiadavky na platobné riešenia

REWARDO for CARD – NET (2017 – 2020)

 • Nebanková finančná inštitúcia hľadala dodávateľa systému vydávania kariet:
 • Ponúkame systém REWARDO: vernostné karty, darčekové a predplatené karty a schéma akceptácie uzavretého cyklu
 • Zákazník sa v roku 2018 rozhodol rozšíriť rozsah a pridal stravovacie karty s požiadavkou na akceptáciu otvorenej slučky na existujúcich sieťach POS terminálov na českom a slovenskom trhu s potenciálom 300 000 akceptačných miest.
 • Tím Verisoft Bratislava plnil úlohu lokálneho implementátora – vedené business & GAP analýzy, špecifikácia customizácie, testovacia rola, dizajn back-office procesov. Pre prevádzku sme vybudovali podporu 1. úrovne.
 • Tím Verisoft Istanbul navrhol architektúru systému, vyvinul a dodal objednané prispôsobenia, podporil implementáciu v Bratislave a vytvoril systémovú podporu 2. úrovne
 • Bola vytvorená prevádzka Card-Net. Spoločnosť vydala 30 000 kariet GUSTO CARD.
 • V roku 2020 predal stackeholder celé portfólio spoločnosti UpDéjeuner Slovakia, dcérskej spoločnosti UpDéjeuner France.

Partneri Verisoft Slovakia

Klient z bankového sektoru: 
Mobilné POS terminály (od 2017 – v dennej prevádzke)

 • Retailová banka pôsobiaca na slovenskom trhu hľadala inovatívneho dodávateľa mobilných POS terminálov.
 • Cieľom bolo predstaviť moderné, mobilné zariadenie na podporu akceptácie kariet na neobvyklých miestach, cieľom boli malí obchodníci, remeselníci, mechanici, predajcovia na trhu, …
 • S bankou sme v roku 2017 vybrali najmenší POS terminál na svete – FLYPOS, vyvinuli platobnú aplikáciu, spustili certifikáciu L3, vybudovali systém správy terminálov a vybudovali služby podpory používateľov.
 • V roku 2019 sme odporučili pridať do portfólia mobilné Android POS.
  pretože tento druh zariadenia viac vyhovuje potrebám koncových používateľov.
 • Hráme úlohu poskytovateľa riešení a outsourcingovej servisnej spoločnosti.
 • Bratislavský tím viac zameraný na služby, Istanbul je vývojovým centrom.

Partneri Verisoft Global

História Verisoft Slovakia

2016 
Založenie spoločnosti
2016 - 2017
CARD-NET - dodávka, vývoj a kustomizácia systému REWARDO na personalizáciu a vydávanie multi-account dual interface kariet. Integrácia EMV kernelu pre lahšiu imlementáciu do platobných terminálov.
2018 
FLYPOS pre ČSOB banku
Vybudovanie systému 
správy a podpory terminálov
2019
Vytvorenie pracoviska vývoja a výroby technológiou 3D tlač
Android mPOS terminál
Vývoj a výroba dockovacej stanice pre FLYPOS 

2022
Vývoj a výroba stojanov pre neziskové organizácie, cirkev... Použitie technológie 3D tlače.
2023
Stali sme sa členmi 
Združenia bankových kariet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram